Nahoru

Historie

Zahradní Město bylo v období první republiky pojmem pro čtvrti rodinných domků se zahrádkami. Ke konci třicátých let se k takovým částem Prahy (Ořechovka, Hanspaulka, Spořilov a jiné) přidalo Zahradní Město s velkým „Z“.

Zahradní Město podobně jako Spořilov nebylo určeno pro vyloženě bohaté vrstvy, ale pro úředníky a rodiny s dětmi. Současná podoba má však do velkolepého plánu, který začal být realizován v roce 1935, velmi daleko. Výstavbu přerušila druhá světová válka a vilkové Zahradní Město plné parků, náměstíček a zeleně nebylo už nikdy dokončeno.

Nejvíce ráz celého Zahradního Města utrpěl v 60. a 70. letech, kdy byla po obou stranách vilové čtvrti postavena dvě paneláková sídliště. Centrem východního sídliště byl obchodní dům Cíl s kruhovou restaurací Vesna.

Středem sídliště Zahradní Město – západ byl obchodní dům Květ (1976) se služebnou policie a poliklinika (1973). Věžák v Jabloňové ulici v blízkosti Květu a polikliniky byl původně administrativní budovou Československé televize. Významnou úlohu budova sehrála v roce 1968, kdy po invazi vojsk Varšavské smlouvy právě z tohoto domu Československá televize ilegálně vysílala.

Na západ od Květu se nachází vizuální dominanta sídliště, výšková budova Arnika. Byla dokončena v roce 1976. Původně šlo o internát, posléze o „stavbařský hotel“. V 90. letech se stala hotelem Arnica a v roce 2006 bytovým komplexem. Výška budovy je přibližně 65 metrů a jedná se o nejvyšší budovu široko daleko.

 

Na plánku jsou vidět všechny parkové plochy. Uprostřed je promenádní bulvár Malinová se širokým zeleným pruhem, který měl podle původního záměru pokračovat až ke Švehlově ulici. Hodně menších parčíků a bulvárků je i mezi vilkami. Když začala druhá světová válka, podařilo se dokončit jen část vilek na severním svahu a v okolí parku Malinová-Chrpová.